کاربردها و فواید سوزن خشک در فیزیوتراپی استفاده از روش سوزن خشک به همراه سایر روش های فیزیوتراپی نشان داده است که می تواند به درمان عوارض زیر کمک کند: تاندونیت حاد و مزمن آسیب های ناشی از کارکشیدن بیش از حد
ادامه مطلب

سوزن خشک چیست؟ سوزن خشک (dry needling) شکل غربی “طب سوزنی” است و این نوع روش درمان دارای نام های مختلفی است. درمان با طب سوزنی بر اساس طب سنتی چینی انجام می گیرد. شکل مدرن از این طب یعنی dry needling
ادامه مطلب