برخی از مشکلات پوستی  و درمان آن ها در کلینیک تخصصی دکتر اردشیر عامری :اگزما،کهیر،خارش پوست،زونا،جوش صورت بدن پوست حساس ترین و در عین حال،به خاطر ارتباط مستقیم با عوامل بیرونی،پرمخاطره ترین عضو بدن است.البته عوامل درونی هم به همین میزان در
ادامه مطلب