کاربردها و فواید سوزن خشک در فیزیوتراپی استفاده از روش سوزن خشک به همراه سایر روش های فیزیوتراپی نشان داده است که می تواند به درمان عوارض زیر کمک کند: تاندونیت حاد و مزمن آسیب های ناشی از کارکشیدن بیش از حد
ادامه مطلب

بایدها و نبایدها آریکولوتراپی هم مثل بقیه درمان های مکملی که تا امروز معرفی کرده ایم، بایدها و نبایدهایی دارد که باید به آن ها توجه کرد. لطفا موارد زیر را جدی بگیرید: •    چنانچه بر اثر گذراندن دوران بیماری ضعیف شده
ادامه مطلب

سردرد ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند بعضی از آن ها ناشی از یک مشکل عضوی در سر مانند تومور، توده یا مشکلات عروقی مغز است و دسته دیگر ناشی از هیچ مشکل شناخته شده عضوی نیست طب سوزنی مخصوص
ادامه مطلب