برخی از  مشکلات غدد:مشکلات تیروئید ، دیابت ،زردی،تعریق دست و پا،سردبودن پاها،دستها سیستم غدد درون ریز شبکه ای از غدد است که هورمون ها را تولید و آزاد می کنند که به کنترل بسیاری از کار های مهم بدن کمک می کند
ادامه مطلب