متخصصان طب سوزنی معتقدند این روش بر سایر درمان های زیبایی ارجح است. (طب سوزنی، بوتاکس یا جراحی ) زیرا: ۱. بدون عارضه است و فقط در بعضی افراد ممکن است باعث ایجاد کبودی (هماتوم) مختصر شود. ۲. در ۲۰ تا ۲۴
ادامه مطلب