آشنایی با روش لیفتیگ پوست صورت به روش طب سوزنی | برای درمان از سوزن های مخصوصی استفاده می شود که مویی شکل و با قطر بسیار اندک هستند (قطر ۱۸/۰-۱۶/۰و طول ۱۳/۰) بیشتر افراد هنگام کار با سوزن نگرانند؛ اما این
ادامه مطلب