متخصص طب سوزنی اصفهان کولیک نوزادان

کولیک نوزادان

زمانی که گریه نوزاد به مدت طولانی ادامه می یابد این وضعیت را کولیک نوزادان میگویند.
هنگامی که شیرخوار کولیک داشته باشد در طول روز بیشتر از ۳ ساعت و در طول هفته بیشتر از ۳ روز
مداوم گریه میکند.
بر اساس جدیدترین مطالعات،یکی از گزینه های موثر در درمان کولیک نوزادان(گریه های مداوم نوزادان) طب سوزنی است.

این مورد اختلالی خوش خیم است که از هر پنج خانواده یک خانواده فرزندی با این اختلال داد.
کولیک برای کودکان درد آور و برای والدین استرس زاست.

محققان دانشگاه لوند تحقیقی بر روی ۱۴۷ کودک بین سنین دو تا ۱۰ ماه انجام دادند.

آنها به دو روش طب سوزنی را روی این نوزادان پیاده کردند.

محققان برای این مطالعه کودکان را به سه گروه تقسیم کردند. در بین کودکان گروه اول طب سوزنی حداقلی را انجام دادند،
در حالی که بین کودکان گروه دوم در هر جلسه پنج مرتبه ۳۰ ثانیه ای این کار انجام شد و در گروه سوم هیچ کاری صورت نگرفت.

کولیک نوزادان

آنها دریافتند کودکانی که به میزان استاندارد از این تکنیک استفاده کردند
در هفته دوم پس از آغاز درمان میزان گریه شان ۴۹ درصد کاهش یافت، اما کودکانی که درمانی در آنها انجام نشد
هیچ تغییری در روند گریه شان مشاهده نشد.

پیشنهاد مطالعه  بررسی علل اگزمای دور چشم

طب سوزنی با خلاصی از درد، بازگرداندن عملکرد روده و القای آرامش در ارتباط است.

کلینیک تخصصی درد ،زیبایی،درمانی دکتر اردشیر عامری به روش طب سوزنی آماده ارائه خدمات به شماست.

پیام بگذارید