متخصص طب سوزنی اصفهان | سندروم روده تحریک‌ پذیر را می توان با طب سوزنی درمان کرد ؟

سندروم روده تحریک پذیر با طب سوزنی

سندروم روده تحریک‌ پذیر یک اختلال عملکردی در روده است. طی این اختلال روده بزرگ یا کوچک، علیرغم وجود هرگونه آسیب ساختاری، عملکردی غیرطبیعی و نامناسب دارند.

سندروم روده تحریک‌پذیر از روی درد ناحیه شکم و تغییرات گوارشی غیر عادی قابل تشخیص است. این اختلال در حدود ۲۰ الی ۵۰ درصد افرادی که مشکلات گوارشی دارند دیده می‌شود. همچنین نرخ شیوع آن در زنان سه برابر مردان بوده و بیشتر در سنین ۲۰ الی ۴۰ سال رواج دارد.

در طب سنتی چینی از طب سوزنی برای برقراری تعادل در بدن و درمان سندروم روده تحریک‌پذیر، از طریق کاشت نخ و طب سوزنی در مسیرهای انرژی در اطراف شکم، نواحی جانبی پا یا بازو استفاده می‌شود. مکانیسم اثر طب سوزنی هنوز به طور دقیق مشخص نیست.

بعضی محققان معتقدند ضمن طب سوزنی، سیگنال‌هایی در بدن تحریک می‌شود. بطوریکه این سیگنال‌ها در نهایت ضمن تحریک ترشح مواد شیمیایی مانند هورمون‌های اندورفین به تسکین درد و کاهش استرس و برقرای تعادل در بدن کمک می‌کنند.

با اینحال نتایج مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در مورد اثرگذاری کاشت نخ و طب سوزنی در درمان این سندروم چندان قطعی نیستند. تاثیر کاشت نخ و طب سوزنی در درمان نفخ معده، یا سایر علائم سندروم روده تحریک‌پذیر در تعدادی از مطالعات کارآزمایی کنترل شده تصادفی مشاهده شده است.

پیشنهاد مطالعه  ژل ژوویدرم چگونه باعث جوانسازی می‌شود؟

اخیرا یک مطالعه مروری سیستماتیک در مجله Pain research & management در سال ۲۰۱۹ به چاپ رسیده که در آن تاثیرات طب سوزنی در درمان سندروم روده تحریک‌پذیر نسبت به سایر روش‌های کنترلی مقایسه شده است. در این مطالعه از ۴۱ بررسی کارآزمایی کنترل شده تصادفی با جامعه آماری ۳۴۴۰ نفر به عنوان ورودی استفاده شد.

در این گزارش تفاوت معنی‌داری بین اثر طب سوزنی و دارونما مشاهده نشد. اما بطور کلی تاثیر درمانی طب سوزنی در مقایسه با روش‌های مدرن بسیار قابل توجه بوده است، بطوریکه نتایج حاصل از طب سوزنی حدود سه ماه دوام داشته‌اند.

در این گزارش نتیجه‌گیری شده است که طب سوزنی به عنوان یک روش مکمل در کنار روش‌های مدرن در درمان سندروم روده تحریک‌پذیر قابل استفاده می‌باشد. در مطالعه مروری دیگر که در سال ۲۰۱۹ در مجله Sao Paulo Med J. به چاپ رسیده است از روش کوکران برای بررسی تاثیر طب سوزنی در درمان سندروم روده تحریک‌پذیر استفاده شده است.

نتیجه‌گیری نهایی این بررسی نشان می‌دهد ادله علمی کافی برای اثبات اثرات درمان طب سوزنی برای این سندروم وجود ندارد. لذا مطالعات کنترل شده بیشتر و با طراحی دقیق‌تر برای اثبات این ادعا نیاز است.

بیشتر مطالعه کنید : 

پیام بگذارید