بایدها و نبایدها آریکولوتراپی هم مثل بقیه درمان های مکملی که تا امروز معرفی کرده ایم، بایدها و نبایدهایی دارد که باید به آن ها توجه کرد. لطفا موارد زیر را جدی بگیرید: •    چنانچه بر اثر گذراندن دوران بیماری ضعیف شده
ادامه مطلب