درمان ارتروز گردن با طب سوزنی برای درمان یا کنترل آرتروز گردن از روشهای مختلفی  استفاده میگردد ازجمله استراحت گردن, فیزیوتراپی , ماساژ, استفاده از گردنبندهای طبی با تجویز پزشک متخصص طب سوزنی برای حمایت فقرات گردنی . در صورت لزوم بیمار
ادامه مطلب

علم موجود در مورد نقاط فشار و درمان درد گردن مطالعات زیادی در مورد طب سوزنی برای درمان درد گردن صورت گرفته است. در حالی که در برخی موارد استفاده از طب سوزنی برای درمان درد گردن تاثیر داشته است اما به
ادامه مطلب