مکانیسم اثر کربوکسی تراپی زیر چشم چگونه است؟ در کربوکسی تراپی زیر چشم با ورود گاز دی اکسید کربن به بافت، هموگلوبین به دلیل تمایل بیشتر به دی اکسید کربن، اکسیژن را آزاد می‌کند و به دی اکسید کربن متصل می‌شود. این
ادامه مطلب

چه زمانی نمی‌توان از کربوکسی تراپی استفاده کرد؟ اگر هر یک از موارد زیر در مورد شما صدق می‌کند ، کاندیدای مناسبی برای کربوکسی تراپی نیستید : بیماری‌های قلبی عروق کنترل نشده یا حاد (مانند فشار خون کنترل نشده) بیماری‌های تنفسی حاد
ادامه مطلب