خواص درمانی بادکش درمانی بادکش درمانی در واقع بسیار ساده است.چند فنجان را روی سطح پوست قرار می دهند. فنجان ها به مدت چند دقیقه روی پوست می ماند و سم پوست بدن از منافذ پوست به فنجان وارد می شود.. ۱
ادامه مطلب