کاهش دردهای بارداری با طب سوزنی بدن مادران در دوران بارداری روزها و ماه های سختی را به دلیل تغییر در فعالیت هورمون ها تجربه می کند. دوران بارداری می تواند با دردهایی در قسمت هایی از شکم، زیر شکم، کمر، لگن
ادامه مطلب