کاربرد طب سوزنی | در سال های گذشته نتایج مطالعاتی متعدد در مورد اثر ضددرد طب سوزنی در کلینیک های مقایسه ای در اکثر آنها بسیار مثبت و در عده ای دیگر امتیاز کمتری را برای درمان وتخفیف دردهای مزمن قائل بوده
ادامه مطلب

کاربرد طب سوزنی| طب سوزنی برای تسکین درد و یا درمان برخی وضعیّت‌های سلامتی استفاده می‌شود. طب سوزنی به تنهایی و یا به عنوان بخشی از برنامه‌ی درمانی استفاده می‌شود. مطالعات، نتایج نویدبخشی از استفاده‌ی طب سوزنی برای درمان حالت تهوع و
ادامه مطلب