تاثیر مغناطیس درمانی مغناطیس درمانی یا مگنت تراپی یک روش درمانی باستانی است که حداقل به دو هزار سال پیش باز می گردد. در این روش از نیروی آهنرباهای استاتیک برای دستیابی به چندین فواید سلامتی استفاده می شود. ایده کلی بر
ادامه مطلب

سوزن خشک در مقایسه با طب سوزنی برای درمان آرتروز هر دو روش طب سوزنی و سوزن خشک برای درمان آرتروز توسط متخصص طب سوزنی مورد استفاده قرار گرفته اند. خصوصاً اینکه تحقیقات نشان می دهند که طب سوزنی و سوزن خشک
ادامه مطلب