درمان تعریق کف دست با استفاده از طب سوزنی هیپروهیدروز یا همان عرق کردن کف دست عارضه‌ایست که ۱% تا ۳% از مردم به آن دچار می‌شوند. با توجه به استفاده زیاد از دست‌، عرق کردن آن را نمی‌توان تحمل کرد. ممکن
ادامه مطلب