تاثیر مغناطیس درمانی مغناطیس درمانی یا مگنت تراپی یک روش درمانی باستانی است که حداقل به دو هزار سال پیش باز می گردد. در این روش از نیروی آهنرباهای استاتیک برای دستیابی به چندین فواید سلامتی استفاده می شود. ایده کلی بر
ادامه مطلب