طب سوزنی و تاثیر آن در کنترل دیابت طب سوزنی و تاثیر آن در کنترل دیابت دیابت براساس فلسفه ی پزشکی چین  بر پایه ی  طب سنتی چین، دیابت به سه دسته ی  فوقانی ، میانی و تحتانی ژیائوکی ( سندرم کاهش
ادامه مطلب