شناخت بیشتر طب سوزنی طب سوزنی یا سوزن درمانی، روشی درمانی از شاخه طب سنتی چین است. این روش، قوانین علمی داشته و تجربه چند هزار ساله آن را تکمیل کرده است. شناخت بیشتر طب سوزنی: روش انجام کار و نوع سوزن هایی
ادامه مطلب