درمان گردن درد با کمک طب سوزنی برای درمان گردن درد استفاده از یک روش درمانی طب مکمل  مانند طب سوزنی، با متخصص طب سوزنی مشورت کنید. پزشک درباره فواید و مضرات روش درمانی با شما صحبت می کند. درمان های مکمل
ادامه مطلب