عوارض کت گوت و امبدینگ | در کت گوت از یک نخ استفاده می‌شود که در تمام جراحی‌ها و در بخیه‌های جذبی از این نخ نیز استفاده می‌شود و قابل تهیه از….