درمان سرگیجه با طب سوزنی سرگیجه یک بیماری نیست بلکه علائم یک بیماری است. در بین عموم بسیار رایج است. این ناراحتی همانطور که ممکن است باعث شود فرد نتواند از رختخواب خارج شود ، ممکن است از سیاه شدن جزئی چشم
ادامه مطلب