انواع کمردرد از دیدگاه طب سوزنی از دیدگاه طب چین (طب سوزنی) کمر درد دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد از جمله : حمله باد سرد رطوبت ضعف کانال‌‌ کلیه کاهش جریان خون و انرژی در منطقه کمر رکود خون در اثر
ادامه مطلب