سابقه طب سوزنی به بیش از دوهزار سال پیش و به کشور چین باز میگردد. و یکی از قدیمی ترین و در عین حال کاربردی ترین روش های طبابت است. طب سوزنی امروزه با استفاده از فرو کردن سوزن های خاص در
ادامه مطلب