طب سوزنی روش مکمل در درمانهای دندانپزشکی بیماران با ورود به مطب دندانپزشک ممکن است با تعدادی نیدل روبرو شوند اما آنها ممکن است از دیدن تعداد بسیار زیادی نیدل در مطب برخی دندانپزشکان بسیار متعجب شوند. امروزه برخی از دندانپزشکان از
ادامه مطلب