طب سوزنی برای درمان سرطان  در بسیاری از بیمارستان‌ها و سازمان‌های سلامتی، طب سوزنی در کنار درمان‌های مرسوم پزشکی مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی برای درمان سرطان بکار گرفته می‌شود. چراکه مطالعات نشان داده است استفاده همزمان از چندین روش مختلف
ادامه مطلب