درمان بیماری های مزمن با کاشت سوزن های مخصوص در گوش در طب سوزنی دکتر اردشیر عامری مقدمه یکی از مشکلاتی که همیشه ذهن متخصصین طب سوزنی را بخود مشغول داشته، حضور بموقع بیمار در کلینیک برای درمان با طب سوزنی و
ادامه مطلب