چه انتظاری از درمان می شود داشت؟ درمان با طب سوزنی زیبایی فوق العاده آرامش بخش است. سوزن های ظریفی به آرامی در صورت و بدن فرو می روند و بمدت ۳۵ دقیقه در محل باقی می مانند. طب سوزنی زیبایی نه
ادامه مطلب