آیا همیشه طب سوزنی به تنهایی نتیجه مطلوب را به دنبال خواهد داشت؟ در ارائه هر درمانی همیشه نتیجه قطعی وجود ندارد و هیچ گاه هر دو بیماری شبیه هم نیستند. از آن جایی که هر فرد درد متفاوتی را تجربه می
ادامه مطلب

تعداد جلسات طب سوزنی برای دریافت نتیجه بهتر برای درمان درد زانو به چه صورت است؟ با وجودی که هنوز اطلاعات دقیقی در خصوص نحوه دقیق عملکرد طب سوزنی برای درمان درد زانو خصوصا انواع مزمن آن وجود ندارد، اما در این
ادامه مطلب