طب سوزنی برای چروک صورت طب سوزنی برای چروک صورت یکی از گرایش‌های مربوط به طب سوزنی است. در طب سوزنی برای چروک صورت همانند سایر مباحث طب سوزنی از فرو کردن سوزن‌هایی در ناحیه صورت استفاده میکنند. بر اساس تجربه‌ی به دست آمده طب سوزنی تاثیر
ادامه مطلب