پارکینسون و طب سوزنی، عوارض و پیشرفت این بیماری با استفاده از شیوه درمانی طب سوزنی قابل کنترل  است. بیماری پارکینسون به علت از بین رفتن سلول های ترشح کننده دوپامین بروز می کند. این بیماری که سبب لرزش در زمان استراحت فرد است،
ادامه مطلب