درمان های کلینیکی سیاهی دور چشم راهکار های ذکر شده در مطلب قبل که راجب به روش های خانگی درمان سیاهی و جوانسازی دور چشم بود بیشتر در افرادی جوابگو هستند که حلقه های زیر چشم دائمی ندارند یا در سنین جوانی
ادامه مطلب