امبدینگ صورت کاشت نخ جوانسازی صورت گذر زمان رد پایش را بر تمام اجزاء بدن ما می گذارد، این اثرات در زبان ما پیری نامیده می شود که در پوست به صورت چین و چروک و افتادگی های پوست دیده می شود. اما متاسفانه استرس های روزمره ،مصرف سیگار ، آلودگی هوا، اثرات اشعه آفتاب و …..همه و همه پیری ما را تسریع می نمایند.

طب سوزنی برای چروک صورت طب سوزنی برای چروک صورت یکی از گرایش‌های مربوط به طب سوزنی است. در طب سوزنی برای چروک صورت همانند سایر مباحث طب سوزنی از فرو کردن سوزن‌هایی در ناحیه صورت استفاده میکنند. بر اساس تجربه‌ی به دست آمده طب سوزنی تاثیر
ادامه مطلب