سوزن خشک در مقایسه با طب سوزنی برای درمان آرتروز هر دو روش طب سوزنی و سوزن خشک برای درمان آرتروز توسط متخصص طب سوزنی مورد استفاده قرار گرفته اند. خصوصاً اینکه تحقیقات نشان می دهند که طب سوزنی و سوزن خشک
ادامه مطلب

درد زانو مفاصل برای افراد در میزان رضایت شان از فعالیت های روزمره شان تاثیر به سزایی دارد. از طرفی داشتن مفاصلی سالم و بدون درد می تواند این امکان را به افراد بدهد تا از انجام تمامی فعالیت های روزمره خود
ادامه مطلب

درمان آرتروز با طب سوزنی بیماری معروف به کلسیفیکاسیون در بین مردم یا با نام پزشکی “ آرتروز ” در نتیجه ساییدگی در مفاصل رخ می دهد. در مفاصل که استخوان ها را به هم وصل می کند ، غضروف مفصلی وجود
ادامه مطلب

علم موجود در مورد نقاط فشار و درمان درد گردن مطالعات زیادی در مورد طب سوزنی برای درمان درد گردن صورت گرفته است. در حالی که در برخی موارد استفاده از طب سوزنی برای درمان درد گردن تاثیر داشته است اما به
ادامه مطلب