روند بهبود بعد از طب سوزنی پا احساس بهتری داشته باشم؟ برخی از بیماران ممکن است بعد از یک جلسه طب سوزنی پا توسط متخصص طب سوزنی ، بهبودی احساس کنند، اما بیشتر بیماران نیاز به ۲-۳ جلسه درمانی برای تأثیر طب
ادامه مطلب

نقاط طب سوزنی پا نقاط طب سوزنی پا نیز همانند نقاط طب سوزنی است که در رفلکسولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به جز این که در طب سوزنی از سوزن‌ها برای ایجاد این نقاط استفاده می‌کند. این نقاط که در طب سوزنی
ادامه مطلب