سیاتیک چیست؟ درد سیاتیک یک بیماری دردناک است که با عصب سیاتیک، بزرگ ترین عصب بدن همراه است. سبب ایجاد درد در ناحیه اعصاب سیاتیک از قسمت تحتانی ستون فقرات تا پشت پاها می شود. درد سیاتیک معمولاً به آرامی شروع می
ادامه مطلب