۱. طب سوزنی باعث افزایش گردش خون موضعی و جریان انرژی در ناحیه می شود. درواقع بسیاری از اثرات درمانی آن به وسیله این مکانیسم توجیه می شود.  ۲. طب سوزنی می تواند باعث افزایش تولید کلاژن شود. فرض کنید ناحیه ای
ادامه مطلب

کاربرد های طب سوزنی در زیبایی | درمانگر طب سوزنی هر زمان که از این طب سخنی به میان می آید ذهن اغلب مردم به سمت کاهش وزن و لاغری معطوف می شود چراکه شنیده اند طب سوزنی می تواند در کاهش
ادامه مطلب