آیا سوزن خشک همان طب سوزنی است؟ اگر طب سوزنی و تکنیک سوزن خشک را تنها بر اساس عکس هایی که از آنها دیده اید مقایسه کرده باشید، احتمالاً در تشخیص آنها دچار مشکل شده اید. در هر دو روش طب سوزنی
ادامه مطلب