فواید و کاربردهای طب سوزنی برای دیابت هنوز چیزهای زیادی درمورد طب سوزنی موثر در درمان علائم دیابت مشخص نشده است. اما به نظر می رسد برخی از جدیدترین تحقیقات تأیید نشان داده است که این روش تا حدودی مؤثر است. یک مطالعه آزمایشگاهی نشان داد
ادامه مطلب