امبدینگ چه زمانی باب شد | شاید اگر ضعف بیماران مبتلا به سرطان نبود، پزشکان و متخصصان هرگز به فکر ابداع این شیوه نمی افتادند. قریب به ۳۵ سال پیش …..