تعریف کلی منافذ باز پوست افزایش سن، قرار گرفتن در معرض آلودگی‌های محیطی و نور خورشید و برخی عوامل ژنتیکی باعث ایجاد آسیب‌های پوستی می‌شود که زیبایی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این آسیب‌ها منافذ باز پوست است که
ادامه مطلب