از درمان شانه یخ زده چه می دانید ؟ شانه منجمد عبارت است از گرفتگی و سخت شدن مفصل شانه به دلیل زخم شدن بافت آن که منجر به حرکت دردناک شانه و یا بی حرکتی آن می شود. علت واقعی بروز
ادامه مطلب