۱. طب سوزنی باعث افزایش گردش خون موضعی و جریان انرژی در ناحیه می شود. درواقع بسیاری از اثرات درمانی آن به وسیله این مکانیسم توجیه می شود.  ۲. طب سوزنی می تواند باعث افزایش تولید کلاژن شود. فرض کنید ناحیه ای
ادامه مطلب