چه انتظاری از طب سوزنی ناباروری داریم؟ متخصص طب سوزنی شما باید دارای مجوز های معتبر و کافی باشد تا برای درمان ناباروری موثر واقع شود . متخصصان طب سوزنی از سوزنی هایی استفاده می کنند که به آرامی در بدن وارد
ادامه مطلب

پژوهش‌ها در مورد اثر طب سوزنی در بارداری چه می‌گویند؟ در سال های اخیر ، تیمی از پژوهشگران آلمانی کشف کردند که طب سوزنی احتمال باروری در میان گروهی ۱۶۰ نفره از زنان را که تحت درمان با روش لقاح خارج رحمی بودند،
ادامه مطلب