بادکش درمانی چیست ؟ کاپینگ (cupping) یا بادکش درمانی یکی از روش های جانبی طب سوزنی است که در سایر طب های سنتی نیز کاربرد دارد. به عنوان مثال بادکش گرم سال ها توسط درمانگرهای سنتی ایرانی جهت تسکین درد و بهبود
ادامه مطلب