یفت سینه با امبدینگ و کاشت نخ | برای بعضی از افراد که کم کاری تیروئید دارند و یا مشکلات عدم تعادل در ترشحات هورمونهای زنانه و مردانه دارند سایز سینه های آنها بدون افزایش وزن ،بیش از حد بزرگ شده است و باعث تجمع چربی بیشتر در سینه های یک زن یا مرد شده است