درمان تعریق کف دست با استفاده از طب سوزنی هیپروهیدروز یا همان عرق کردن کف دست عارضه‌ایست که ۱% تا ۳% از مردم به آن دچار می‌شوند. با توجه به استفاده زیاد از دست‌، عرق کردن آن را نمی‌توان تحمل کرد. ممکن
ادامه مطلب

اضطراب یکی از مهمترین بیماری هایی که بسیاری از مردم در طول زندگی خود تجربه می کنند، اضطراب است. این اختلال و زیر شاخه های آن می تواند باعث آزار و اذیت زیادی در کودکان، جوانان و سالمندان شود. البته این اختلال
ادامه مطلب