روش کار کربوکسی تراپی جای جوش روش درمان پوست  و  جای جوش به واسطه سوزن یک روش درمان قدیمی می‌ باشد که به اولین تزریق ها بستگی دارد. همیشه تا به امروز استرس تزریق آمپول و سوزن با ما همراه بوده است
ادامه مطلب