از درمان شانه یخ زده چه می دانید ؟ شانه منجمد عبارت است از گرفتگی و سخت شدن مفصل شانه به دلیل زخم شدن بافت آن که منجر به حرکت دردناک شانه و یا بی حرکتی آن می شود. علت واقعی بروز
ادامه مطلب

آیا همیشه طب سوزنی به تنهایی نتیجه مطلوب را به دنبال خواهد داشت؟ در ارائه هر درمانی همیشه نتیجه قطعی وجود ندارد و هیچ گاه هر دو بیماری شبیه هم نیستند. از آن جایی که هر فرد درد متفاوتی را تجربه می
ادامه مطلب

درد زانو مفاصل برای افراد در میزان رضایت شان از فعالیت های روزمره شان تاثیر به سزایی دارد. از طرفی داشتن مفاصلی سالم و بدون درد می تواند این امکان را به افراد بدهد تا از انجام تمامی فعالیت های روزمره خود
ادامه مطلب