سوزن خشک در مقایسه با طب سوزنی برای درمان آرتروز هر دو روش طب سوزنی و سوزن خشک برای درمان آرتروز توسط متخصص طب سوزنی مورد استفاده قرار گرفته اند. خصوصاً اینکه تحقیقات نشان می دهند که طب سوزنی و سوزن خشک
ادامه مطلب

درمان گردن درد با کمک طب سوزنی برای درمان گردن درد استفاده از یک روش درمانی طب مکمل  مانند طب سوزنی، با متخصص طب سوزنی مشورت کنید. پزشک درباره فواید و مضرات روش درمانی با شما صحبت می کند. درمان های مکمل
ادامه مطلب